Loading
Sep 7, 2019

Nowatorski monitoring płynu w opłucnej

Nadmiar płynu opłucnowego towarzyszy wielu chorobom i zaburzeniom, jak niewydolność serca, nowotwory, zapalenia płuc itp. Spośród wszystkich przyczyn tej niebezpiecznej dolegliwości ok. 20% stwierdzonych przypadków ma nieznaną etiologię. Nowatorskie rozwiązanie do nieinwazyjnego monitorowania płynu w klatce piersiowej pozwoli skrócić czas hospitalizacji i częstość wizyt kontrolnych.

Wielokrotnie wyróżnione (m.in. MIT Enterprise Forum Polska, NCBiR Szybka Ścieżka, EIT Health) rozwiązanie proponowane przez SensoriumLab to kieszonkowe urządzenie o nazwie Plefind (ang. PLeural EFussion INDicator), pozwalające w nieinwazyjny sposób monitorować występowanie płynu w klatce piersiowej bez konieczności bezpośredniej wizyty u lekarza i używania bardziej inwazyjnych technik jak prześwietlenia roentgenowskie.

Pomiar trwa od kilku do kilkunastu sekund i polega na przyłożeniu  urządzenia (ryc. 1) do pleców zgodnie z oznaczeniami tak aby jego strona ze  wskaźnikami działania była skierowana w kierunku kręgosłupa a następnie przesunięciu   przez obszar pod którym może zalegać płyn dociskając delikatnie głowicę z czujnikami do skóry pleców.

Ryc. 1: Wizualizacja urządzenia: położenie na plecach przed pomiarem (w okolicy dolnej części płuc i przepony) i pomiar płynu w klatce persiowej.

Urządzenie działając autonomicznie wysyła serię komunikatów dźwiękowych i świetlnych informujących o wyniku pomiaru, a dodatkowo przy pomocy, wspierającej i uzupełniającej jego funkcjonalność, aplikacji mobilnej (ryc. 2) szczegółowo informuje pacjenta o wynikach pomiaru (oraz za pośrednictwem funkcji telemedycznych także opiekuna bądź lekarza) i aktualnych parametrach związanych z płynem wokół płuc.

Ryc. 2: Robocza wersja aplikacji na telefonie: Wyniki wyświetlane natychmiast po zakończeniu pomiaru (lewa strona), Wizualizacja trwającego pomiaru (prawa strona).

Aktualnie badacze z SensoriumLab pracują nad optymalizacją procesu pomiarowego, jego ergonomią i efektywnością, aby pomiar mógł być wykonywany przez jak najszerszą grupę pacjentów bez konieczności wsparcia ze strony osób trzecich. Prowadzone są badania na pacjentach z płynem w klatce piersiowej włącznie z pacjentami  poddawanymi zabiegowi torakocentezy (przed i po zabiegu), a także na zdrowych ochotnikach.

SensoriumLab zaprasza do współpracy lekarzy, kliniki i wszystkie osoby pragnące wziąć udział w ulepszaniu  nieinwazyjnej diagnostyki medycznej (także pozaszpitalnej), i tym samym we wspieraniu i usprawnianiu efektywności gabinetów lekarskich.

Error: Please check your entries!