Loading
Sep 1, 2019

Nowe podejście do diagnostyki klatki piersiowej

SensoriumLab opracowuje nowatorskie rozwiązanie do nieinwazyjnej i podręcznej diagnostyki płynu w klatce piersiowej ze szczególnym uwzględnieniem wysięku/przesięku opłucnowego, który tylko w Europie i USA jest diagnozowany u ok. 3.5 miliona* osób rocznie.

Wysięk opłucnowy jest efektem ubocznym wielu chorób i zaburzeń, jak niewydolność serca, nowotwory piersi, płuc czy jajników, zapalenia płuc itp. Z drugiej strony nadmiar płynu wokół płuc może być jednym z symptomów choroby nowotworowej. Spośród wszystkich przyczyn tego zaburzenia ok. 20% stwierdzonych przypadków ma nieznaną etiologię.

Rozwiązanie proponowane przez SensoriumLab to kieszonkowe urządzenie o wdzięcznie brzmiącej nazwie Plefind (ang. PLeural EFussion INDicator), pozwalające w nieinwazyjny sposób monitorować występowanie płynu w klatce piersiowej bez konieczności bezpośredniej wizyty u lekarza i używania bardziej inwazyjnych technik jak prześwietlenia roentgenowskie. Urządzenie przy pomocy, wspierającej i uzupełniejącej jego funkcjonalność, aplikacji mobilnej informuje pacjenta (oraz za pośrednictwem funkcji telemedycznych także opiekuna bądź lekarza) o aktualnych parametrach związanych z płynem wokół płuc (ryc. 1). Działa też autonomicznie, w przypadku braku połączenia bezprzewodowego z aplikacją mobilną, wysyła serię komunikatów dźwiękowych i świetlnych informujących o wyniku pomiaru.

Ryc. 1: Przykładowa graficzna reprezentacja wyników pomiarów na pacjentach z płynem opłucnowym (czerwone linie), na zdrowej osobie (zielona linia) i pacjentach tuż po odbarczeniu (zabiegu torakocentezy) nadmiaru płynu opłucnowego (żółte linie).

Pomiar trwa od kilku do kilkunastu sekund. Aktualnie grupa badaczy z SensoriumLab pracuje nad optymalizacją procesu pomiarowego, jego ergonomią i efektywnością, aby pomiar mógł być wykonywany przez jak najszerszą grupę pacjentów bez konieczności wsparcia ze strony osób trzecich. Prowadzone są badania na grupie zdrowych ochotników, jak i pacjentach poddawanych zabiegowi torakocentezy.

SensoriumLab zaprasza do współpracy lekarzy, kliniki i wszystkie osoby pragnące wziąć udział w kształtowaniu przyszłej nieinwazyjnej pozaszpitalnej diagnostyki medycznej, i tym samym we wspieraniu i usprawnianiu efektywności gabinetów lekarskich.

Error: Please check your entries!